Hoe willen sportschoensenioren wonen?

Een sterk vergrijzende samenleving vraagt om goede oplossingen op het gebied van senioren en wonen. Sociaal wetenschapper Klaus Pidun pleit voor multigenerationeel wonen en een familiaire benadering.

'Leven in een gemeenschap waar sociaal contact met anderen mogelijk is, zonder hun zelfstandige woonsituatie op te geven: dat is wat de huidige generatie senioren veelal wil. Ze hebben dromen voor hun oude dag, die ze het liefst doorbrengen in een omgeving van sociale zekerheid. Deze generatie senioren is vaak nog zeer vitaal en mobiel. Ik noem ze daarom ook wel “sportschoensenioren”.

Woningmarkt Ouderen Senioren Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling 000
Klaus Pidun is sociaal wetenschapper, psychotherapeut en projectontwikkelaar bij COOP Energie AG in Duitsland.
Wonen met meerdere generaties

De zorg voor ouderen wordt al lang niet meer - zoals vroeger - door de familie overgenomen. Dat leidt nogal eens tot eenzaamheid. Ruime appartementen en wonen met verschillende generaties bij elkaar zijn niet meer haalbaar voor senioren. De hoge huurprijzen, maar zeker ook onze stedelijke architectuur zijn daar debet aan. De verstedelijking heeft bovendien veelal tot ontworteling geleid. Bij de huisvesting van senioren zou ik daardoor niet alleen willen pleiten voor multigenerationeel wonen. We moeten ook meer focussen op een familiaire benadering: bewoners leven samen en kunnen van elkaar op aan, maar tegelijkertijd blijven hun privacy en autonomie gewaarborgd. In Duitsland zien we gelukkig meerdere veelbelovende nieuwe woonvormen voor senioren. Meergeneratiewonen, servicewonen, hofjesgemeenschappen, dementiefaciliteiten, woongemeenschappen en woonparken: al deze nieuwe vormen van seniorenhuisvesting hebben hun reden van bestaan en moeten verder ontwikkeld worden.

Sportschoenensenioren zoeken zelfstandigheid én meer sociaal contact
Klaus Pidun
Sociaal wetenschapper, psychotherapeut en projectontwikkelaar

Armoede onder anderen

Wij ontwikkelen nieuwe huisvestingsconcepten voor senioren. In Weißenthurm bijvoorbeeld, willen we een meergeneratieproject realiseren met onder andere een ‘burgercafé’ voor de wijkbewoners. De grote uitdaging ligt voor ons vooral in het ontwikkelen van betaalbare woonconcepten. Want niet alleen de vergrijzing in ons land neemt toe, ook de armoede onder senioren is groter geworden. We experimenteren met nieuwe bouwvormen zoals modulebouw. Klimaatneutrale bouwmaterialen en duurzame energieconcepten vormen de basis van onze ontwikkelingsplannen. Verder benutten we verschillende vormen van digitalisering in de woonomgeving van senioren. Met extra controle en mogelijkheden om contact op te nemen verbeteren we de veiligheidsbeleving, en ook de gezondheidssituatie van senioren. Doordat deze sportschoensenioren doorgaans nog zeer actief zijn, is mobiliteit ook een zeer belangrijk thema. Het gaat daarbij vooral om goed openbaar vervoer, maar voor senioren met een eigen auto wordt e-mobiliteit steeds belangrijker. Want ook deze generatie doet aan autodelen. En als we het over mobiliteit hebben: parkeergelegenheid voor de vele campers die senioren hebben, is ook een belangrijk item bij de ontwikkeling van woonruimte.'

BPD Magazine ontvangen?

Dit artikel verscheen in BPD Magazine. De volgende editie kosteloos op uw deurmat ontvangen?