Project 38/39

HSK20

Zwolle

Het verhaal achter HSK20

HSK20, de ‘generatieflat’ in centrum Zwolle, heeft alles in zich: bewoners van alle leeftijden, van sociale huur- tot koopappartementen, en een deelauto voor de deur. Dit is tot stand gekomen door een uitgekiende samenwerking op meerdere fronten. De realisatie van HSK20 maakt deel uit van een versnellingsopgave in Zwolle, om op korte termijn extra woonruimte in de stad te creëren. Het voormalige zorggebouw aan de Harm Smeengekade 20 in Zwolle was voorheen in eigendom van woningcorporatie deltaWonen en had een bestemming om woongebouw te worden, met als voorwaarde dat het pand behouden moest blijven. Dit bleek echter financieel onhaalbaar als er alleen sociale huurwoningen zouden worden ontwikkeld. Daarom werd met BPD afgesproken dat het pand getransformeerd zou worden tot een appartementencomplex voor koop- en huurwoningen voor alle leeftijden. Vanwege beperkte openbare ruimte hebbende gemeente Zwolle, woningcorporatie deltaWonen Rabobank, Athlon Car Lease en BPD gezamenlijk een deelmobiliteitsconcept ontwikkeld voor deze plek in het centrum. Bewoners kunnen daarmee beschikken over een auto, zonder dat ze eigen parkeerplaats hebben.

HSK20 in getallen

39
koopwoningen
26
sociale huurwoningen
300 m2
commerciële ruimte begane grond
HSK20 Zwolle BPD 001
Van zorgcomplex naar woonruimte

Het voormalige zorggebouw is blijven staan en is getransformeerd tot 65 sociale huur- en koopappartementen. Om dit te doen is de schil van het pand in z’n geheel vervangen en zijn de betonnen borstweringen verwijderd, zodanig dat er vanuit de woningen uitzicht op de oude binnenstad kon worden geboden. Op de verdiepingen is ter plaatse van de oorspronkelijke gemeenschappelijke ruimten een knip in het gebouw gemaakt, waardoor daglicht in de van oorsprong donkere gangen is gekomen. Deze ingreep geeft het gebouw tevens een ranker aanzicht.

Deze transformatie in de Zwolse binnenstad heeft geleid tot meer woonruimte voor jong en oud. Een van de bewoners heeft nu zelfs haar eigen kleindochter als buurvrouw
Andre La Riviere
André la Rivière
Ontwikkelingsmanager
Mail André la Rivière

De ontwikkeling van HSK20

HSK20 in beeld

HSK20 Zwolle BPD 000
HSK20 Zwolle BPD 004
HSK20 Zwolle BPD 002
HSK20 Zwolle BPD 003
HSK20 Zwolle BPD Binnenstad

‘Mobility as a Service’ (MaaS) wordt steeds vaker toegepast in Nederland. Het staat voor een transitie in mobiliteit, waarbij de consument toegang heeft tot mobiliteit in de vorm van diensten, in plaats van te investeren in het bezit van transportmiddelen of losse diensten als OV en daarmee dus flexibeler is en meer kan worden ontzorgd. In gebiedsontwikkeling is MaaS, zeker in de binnensteden, vaak ook ingegeven door ruimtegebrek voor parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Zo ook bij HSK20. Een te krap parkeergebied in de openbare ruimte leidde ertoe dat de samenwerkende partijen tot creatieve oplossingen kwamen voor een nieuw mobiliteitsconcept.

Door de samenwerking met Rabobank en diens wagenparkleverancier Athlon Car Lease is met deltaWonen een deelmobiliteitconstructie opgetuigd voor de bewoners en medewerkers van Rabobank. Athlon Car Lease biedt – deels elektische – deelauto’s aandie door bewoners van HSK20 via een app te reserveren zijn. Bewoners hoeven dus geen abonnement af te sluiten maar betalen per gebruik van een auto. De gemeente Zwolle heeft naar aanleiding hiervan de parkeernormering voor deze locatie naar beneden bijgesteld, waardoor het plan voor de transformatie van het gebouw, inclusief de vernieuwde parkeervoorzieningen, financieel haalbaar werd.

HSK20 Zwolle BPD 002

De constructie van het voormalige zorggebouw is blijven staan. De schil, indeling en binnenkant van het gebouw zijn volledig getransformeerd. Met als resultaat: 65 comfortabele appartementen met veel daglicht én uitzicht op de oude binnenstad van Zwolle.

Ontdek het gebied

Onze partners

Zwolse aanpak leidt tot kwalitatieve versnelling
HSK20 is het resultaat van een unieke samenwerking waarbij we met BPD gezamenlijk een oplossing konden realiseren die we elk afzonderlijk van elkaar niet hadden kunnen creëren. Onderzoek wees uit dat zowel potentiële huurders als kopers min of meer dezelfde woonwensen hebben voor woningen op deze plek. Het enige verschil is hun inkomen. Vanuit het oogpunt van inclusiviteit zien zowel BPD als wij juist een meerwaarde om sociale- en koopwoningen te combineren
Evert Leideman
Directeur deltaWonen
Zwolle kent een grote vraag naar woningen, en daarom wordt er door woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers, makelaars, gemeente en provincie op unieke wijze samengewerkt. HSK20 is een van de resultaten van deze ‘Zwolse Aanpak’ om in versnelling kwalitatief hoogwaardige, betaalbare woningen te realiseren
Ed Anker
Wethouder gemeente Zwolle

Op de hoogte blijven van ons werk?