Een nieuw begin voor de woningbouwopgave

Nederland kreeg begin dit jaar een nieuw kabinet én nieuwe bestuurscolleges in de gemeenten waar half maart gemeenteraadsverkiezingen zijn gehouden. Al die nieuwe bestuurders – van Rijk tot gemeente – staan voor een belangrijke taak: de woningbouwopgave. Die kan absoluut geen uitstel meer verdragen. Volgens Walter de Boer, CEO bij BPD, is het nu zaak om met nieuwe producten in te spelen op de veranderende samenleving.

De aanstelling van een aparte minister duidt erop dat de woningbouwopgave nu eindelijk serieus wordt genomen. Een nieuw begin. Maar zijn de gemeenten er klaar voor? In het politieke landschap is toenemende versplintering te zien. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook in de gemeenteraden. Vroeger was er één lokale partij, nu zijn het er vaak wel vier, vijf of zes. Politici van diverse pluimage moeten elkaar zien te vinden in coalities. En dat terwijl de woningbouwopgave niet alleen groter is dan ooit, maar ook complexer, met meer eisen – klimaat, landschap, stikstof –, meer belangen, meer stakeholders. De woningbouwopgave landt uiteindelijk in de gemeente, in de regionale context. BPD zet daar graag ervaren gebiedsontwikkelaars naast. Mensen met een bewezen track record die gemeenten kunnen helpen bij de complexe tak van sport die gebiedsontwikkeling anno 2022 is. Een vak dat empathie vereist, ervaring, de kracht om belangen te verbinden, tegenstellingen te overbruggen. Daarom is het ook goed dat de gemeenten – zoals het er nu naar uitziet – straks weer geruggesteund worden door stevige regie van het Rijk, want ons land is te klein en het probleem te groot om het op lokaal niveau op te lossen. Terecht vragen mensen zich af: waarom wel een groot nieuw datacenter in de polder, en geen nieuwe woonwijk?

Nieuw Begin Voor Woningbouwopgave Walter De Boer Bpd Bouwfonds Gebiedsontwikkeling
Walter de Boer, CEO bij BPD
Leefbare, gemengde wijken

In nauwe samenwerking met corporaties onderzoeken wij onze positie in herstructurering van bestaande woonwijken in relatie tot nieuwbouwwijken aan de randen van de stad of zelfs verdere uitleg, om hiermee de noodzakelijke samenhang te verkrijgen in zowel koop- als huursegmenten. Samen met gemeenten en woningcorporaties werken wij daar vol overtuiging aan mee. Het zijn vaak langlopende trajecten waarvoor je over een lange adem moet beschikken, ook financieel. Voor BPD is dit een kwestie van noblesse oblige. We zijn het aan onze historie en missie verplicht om ons in te zetten voor leefbare, gemengde wijken

Onze samenleving is veranderd, onze producten zullen daarop inspelen’

Kracht van de middelgrote steden

Ook gaan we met onze samenwerkingspartners op zoek naar de kracht van de middelgrote steden, de G40 in Nederland en vergelijkbare steden in Duitsland. Ze hebben de afgelopen jaren een sprong gemaakt in omvang en aantrekkingskracht. De komende jaren gaan ze een belangrijke rol spelen bij de grote vragen van nu: van woningbouw tot energietransitie en inclusiviteit. Mensen trekken ernaartoe, omdat ze er ruimte vinden, groen, goede voorzieningen, bereikbaarheid. De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat wonen en werken in dit soort steden prima valt te combineren. Neem Ede. Daar is BPD betrokken bij het World Food Center, een gebiedsontwikkeling op een voormalig kazerneterrein. Je woont er straks schitterend in het groen en kunt binnen 25 minuten in Utrecht zijn. Dat is sneller dan dat je in die stad een parkeerplaats vindt. Het toont aan dat we anders moeten gaan denken. We zullen de Randstad groter moeten zien.

In de nieuwe woonlocaties aan de randen van de stad zullen we een diverser programmering gaan zien dan destijds in de Vierde Nota Extra (VINEX) waarbij toen grotendeels geprogrammeerd is voor jonge gezinnen in grondgebonden woningen ter versterking van de stedelijke economie. Nu zal het typologisch aanbod diverser moeten zijn. Denk aan meer gestapelde woningbouw van 3 tot 5 lagen, zoals in Duitsland al zeer gebruikelijk is. Onze samenleving is veranderd. Onze producten zullen daarop inspelen. Denk aan wonen en zorg, of wonen voor senioren en alleenstaanden. Daarmee wordt ons werk nog boeiender dan het toch al was. Een nieuw begin: we zijn er klaar voor.

BPD Magazine ontvangen?

Dit artikel verscheen in BPD Magazine #15. De volgende editie kosteloos op uw deurmat ontvangen?